آموزش استخراج خطوط توپوگرافی از نرم‌افزار GLOBAL MAPPER + به همراه آموزش ویدیویی


آموزش استخراج خطوط توپوگرافی از نرم‌افزار GLOBAL MAPPER + به همراه آموزش ویدیویی

نحوه وارد کردن محدوده مورد مطالعه از طریق منوی File و گزینه Open data file

X