نام شرکت : شركت فرامبين فولاد ياران ( سهامي خاص )

با توجه به سوابق و توان فني موسسين و با انگيزه بهره گيري از اين توان در امر مشاوره و اجراي طرح هاي معدني و صنايع وابسته و ارتقاء دانش فني در خرداد ماه سال 1389 تاسيس ...


تاریخچه

شركت فرامبين فولاد ياران ( سهامي خاص ) با توجه به سوابق و توان فني موسسين و با انگيزه بهره گيري از اين توان در امر مشاوره و اجراي طرح هاي معدني و صنايع وابسته و ارتقاء دانش فني در خرداد ماه سال 1389 تاسيس و تحت شماره 11617 و با سرمايه 1000.000.000 ريال در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری يزد به ثبت رسيدتعداد بازدید: 3117 تاریخ درج: 1392/08/08