نام شرکت : شركت فرامبين فولاد ياران ( سهامي خاص )

با توجه به سوابق و توان فني موسسين و با انگيزه بهره گيري از اين توان در امر مشاوره و اجراي طرح هاي معدني و صنايع وابسته و ارتقاء دانش فني در خرداد ماه سال 1389 تاسيس ...


مشتریان شرکت فرامبین فولاد یاران

مشتریان :

1- شركت ملي صنايع مس ايران (ميدوك-سرچشمه)

2- فولاد آلياژي ايران                                      

3-فولاد مباركه (طرح سبا)                             

4- شركت فولاد يزد                                        

5- شركت تعاوني مصالح فروشان                                                      

6- شركت آلومينيا                                           

7- شركت مس فلز رنگين                                    

8- قند ميبد                                                  

9- شركت معدن جويان فارس                           

10- شركت طلايه داران افق گوهر        

              تعداد بازدید: 1866 تاریخ درج: 1392/10/23